Του Μιχάλη Τσόχου

Product Manager της Sigma Security – www.sigmasec.gr

 

Όπως αναλύσαμε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μας στο Security Project 2019, η τεχνολογία Intelligent Video Analysis είναι η αυτόματη ανάλυση καταγραφών εικόνας, από ένα σύστημα βιντεο-επιτήρησης για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό των χρονικών και χωρικών γεγονότων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

H έξυπνη Ανάλυση Video παρέχει τη δυνατότητα παροχής Smart Event Αlarms μέσω της «έξυπνης» επίβλεψης του φυλασσόμενου χώρου, την προστασία των συσκευών επιτήρησης από δολιοφθορά, την ανίχνευση, αναγνώριση, αναζήτηση και ιχνηλασία προσώπου με παράλληλη παροχή στατιστικών στοιχείων και την αναγνώριση, αποθήκευση και αναζήτηση πινακίδων οχημάτων με παράλληλη παροχή στατιστικών στοιχείων.

Στη μεγάλη κατηγορία των Smart event alarms περιλαμβάνονται η ανίχνευση αφαίρεσης αντικειμένου, η ανίχνευση εγκατάλειψης αντικειμένου, η ανίχνευση διέλευσης γραμμής, η ανίχνευση εισβολής σε φυλασσόμενη περιοχή και η ανίχνευση εισβολής ατόμων.

Μέσω ειδικής ψηφιακής σχεδίασης εντός του πεδίου επίβλεψης της κάμερας υπάρχει η δυνατότητα να οριοθετήσουμε αντικείμενα αξίας ώστε να αποτρέψουμε την παράνομη αφαίρεση τους. Παρομοίως υπάρχει η δυνατότητα οριοθέτησης της φυλασσόμενης περιοχής και της ενεργοποίησης συναγερμού με παροχή σηματοδοτήσεων σε περίπτωση που κάποιος χωρίς εξουσιοδότηση εγκαταλείψει κάποιο αντικείμενο για χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν που έχουμε καθορίσει.

Ο χρήστης μπορεί να οριοθετήσει με 1 έως 4 νοητές γραμμές ένα χώρο και να σηματοδοτηθεί συναγερμός σε περίπτωση που κάποιος διασχίσει τις γραμμές ορίων με προκαθορισμένη κατεύθυνση. Ο χρήστης επίσης μπορεί να οριοθετήσει με 1 έως 4 περιοχές και να σηματοδοτηθεί συναγερμός σε περίπτωση που κάποιος εισέλθει ή εξέλθει από αυτές τις περιοχές.

 

Καταμέτρηση ατόμων

Μια τελείως ξεχωριστή κατηγορία είναι η καταμέτρηση εισερχομένων και εξερχομένων ατόμων σε χώρους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστήματα για να ληφθούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα τους. Το σύστημα καταμετρά τον αριθμό των ατόμων που εισέρχονται ή εξέρχονται στον χώρο λαμβάνοντας υπόψη του την κατεύθυνση του ατόμου και το σχήμα της κεφαλής του. Αποκλείει, έτσι σε αρκετά μεγάλο βαθμό, λάθος καταμετρήσεις όπως άτομα που περιφέρονται στην εισόδου χωρίς να εισέρχονται ή να εξέρχονται, ή αντικείμενα. Η ακρίβεια της καταμέτρησης είναι πολύ υψηλή και ο απλός χειρισμός, χάρη στο «έξυπνο» και εύκολο στην χρήση μενού Ν9000 των καταγραφικών TVT το καθιστούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των καταστηματαρχών.

Επίσης η καταμέτρηση πυκνότητας πλήθους ατόμων σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να παρέχει προειδοποίηση ώστε να αποφευχθούν έκνομες ενέργειες ή ατυχήματα σε μεγάλη κλίμακα.

Πληθώρα επιλογών με τις λύσεις της TVT

Στην κατηγορία των συμβάντων σχετικών με την προστασία των συσκευών επιτήρησης από δολιοφθορά είναι η ανίχνευση πολύ χαμηλής ή υπερβολικής φωτεινότητας, η ανίχνευση χαμηλής ανάλυσης, παρεμβολών, αλλαγής σκηνής και παραμόρφωσης της εστίασης ή των χρωμάτων των καμερών CCTV.

Για όλα τα παραπάνω smart events τα καταγραφικά της σειράς H.265 οίκου TVT παρέχουν πλήθος επιλογές σηματοδότησης όπως την αποστολή email, την παροχή ειδοποιήσεων σε Smartphone, με παράλληλη καταγραφή των συμβάντων είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα και την ενεργοποίηση εξόδων συναγερμού. Η αναζήτηση συμβάντων IVA είναι εύκολη υπόθεση με τη χρήση του «έξυπνου» και εύκολου στην χρήση μενού Ν9000 των καταγραφικών TVT.

Ανίχνευση προσώπων και πινακίδων οχημάτων

Μια ξεχωριστή κατηγορία είναι η λειτουργία Face Surveillance η οποία σταδιακά εντάσσεται στα προϊόντα της TVT. Mε χρήση ειδικών καμερών και καταγραφικών ή λογισμικού παρέχεται η δυνατότητα ανίχνευσης του προσώπου ατόμων που κινούνται στους επιβλεπόμενους χώρους. Αναγνωρίζονται πρόσωπα από πολλαπλές πηγές σε πραγματικό χρόνο και μέσω ειδικών ανεπτυγμένων αλγόριθμων και με τη χρήση ειδικού βελτιστοποιημένου SOC chipset παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και κατηγοριοποίησης των ατόμων καθώς και η ταχύτατη αναζήτηση και ιχνηλάτηση τους. Παρέχεται σηματοδότηση συναγερμού σε περίπτωση που το ανιχνευόμενο πρόσωπο είναι στη λίστα αποκλεισμένων προσώπων του συστήματος ή όταν είναι άγνωστο πρόσωπο. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα παροχής πλούσιων στατιστικών στοιχείων μέσω των καταγραφών του συστήματος, τόσο σε μορφή γραφήματος μπάρας όπου παρουσιάζεται ο αριθμός των ανιχνευόμενων προσώπων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία αλλά και για προσαρμοσμένο χρονικό διάστημα, όσο και σε μορφή γραφήματος πίτας όπου παρουσιάζεται το ποσοστό των ανιχνευόμενων προσώπων που εντάσσονται στη λίστα των επιτρεπομένων ή των απαγορευμένων προσώπων.

Μια επίσης μεγάλη κατηγορία είναι η αναγνώριση και ψηφιοποίηση πινακίδων οχημάτων η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον οίκο TVT. Mε χρήση ειδικών καμερών και καταγραφικών ή λογισμικού παρέχεται η δυνατότητα ανίχνευσης και καταγραφής πινακίδων οχημάτων. Μέσω ειδικών ανεπτυγμένων αλγόριθμων και με τη χρήση ειδικού βελτιστοποιημένου SOC chipset παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και κατηγοριοποίησης των πινακίδων οχημάτων που κινούνται προς επιβλεπόμενους χώρους στάθμευσης καθώς και η ταχύτατη αναζήτηση τους. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα παροχής πλούσιων στατιστικών στοιχείων μέσω των καταγραφών του συστήματος.

Οι τεχνολογίες αυτές βρίσκουν εφαρμογή σε πλήθος επαγγελματικών ή ιδιωτικών χώρων όπως οικίες, μικρά ή μεγάλα καταστήματα, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, χώρους στάθμευσης, μουσεία ή εκθεσιακούς χώρους, αποθήκες, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα και άλλα.

Όλες οι ανωτέρω τεχνολογίες περιλαμβάνονται στα προϊόντα, καταγραφικά και IP κάμερες της σειράς Η.265 του Οίκου TVT που διατίθενται στην Ελλάδα από την εταιρεία μας Sigma Security σε ελκυστικές τιμές.