Η μελέτη του χώρου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εγκατάσταση ενός συ- στήματος συναγερμού και την πλήρη προστασία σας από όλα τα πιθανά σενάρια διάρρηξης. Πώς μπορείτε όμως να αξιολογήσετε επαρκώς μια μελέτη για το σπίτι σας που γίνεται από μια εταιρία Συστημάτων Ασφαλείας; Πώς μπορείτε να κρίνετε αν έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι σημαντικοί παράγοντες; Τι πρέπει να περιέχει η μελέτη αυτή; Η σωστή μελέτη του χώρου αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού. Ακόμα κι αν έχετε αγοράσει το ακριβότερο σύστημα, εάν η μελέτη του χώρου σας δεν έχει γίνει σωστά, οι κίνδυνοι διάρρηξης θα εξακολουθούν να υφίστανται και η προστασία που σας παρέχει το σύστημά σας θα είναι ελλιπής. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα πέντε (5) σημαντικότερα σημεία που θα πρέπει να περιέχει μια μελέτη χώρου για την εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού και πώς να αξιολογήσετε την πληρότητά της.

1. Σχέδιο (κάτοψη) Το σχέδιο αποτελεί τη βάση της σωστής μελέτης. Θα πρέπει να απεικονίζει όλους τους χώρους του σπιτιού σας, με εμφανή τη θέση όλων των πιθανών σημείων εισόδου ενός διαρρήκτη (πχ. πόρτες και παράθυρα). Σε περίπτωση που έχετε μονοκατοικία με αυλή και κήπο, τότε το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον περιβάλλοντα χώρο, με αναγραφή κρίσιμων πληρο- φοριών, όπως – ενδεικτικά – ύπαρξη φράχτη ή τείχους, τύπος κεντρικής αυλόπορτας, διαστάσεις, ύπαρξη φωτισμού, ύπαρξη σκύλου κλπ. Μπορεί στο μυαλό ενός μη ειδικού να ακούγεται λίγο περίεργα η σημασία – για παράδειγμα – φράχτη ή τείχους στο περίγυρο της αυλής ή ο τύπος της κεντρικής αυ- λόπορτας, ωστόσο ένας επαγγελματίας Μηχανικός καταγράφει και αξιολογεί όλους τους κινδύνους, κάνει εκτίμηση ακόμα και του απαιτούμενου χρόνου που χρειάζεται ο διαρρήκτης για να πλησιάσει στο στόχο του, καθώς αυτές οι πληροφορίες επηρεάζουν – άμεσα ή έμμεσα – τον προτεινόμενο εξοπλισμό και τα σημεία εγκατάστασης. Όπως ένα διαβασμένος διαρρήκτης έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά τον χώρο που στοχεύει (με όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσει και τον χρόνο που θα χρειαστεί για να πετύχει τον σκοπό του), ομοίως ο επαγγελματίας Μηχανικός θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλα τα πιθανά σενάρια και να προνοήσει για να σας προστατέψει από κάθε ένα από αυτά.
2. Περιγραφή και τεκμηρίωση προτεινόμενου εξοπλισμού Βάσει του σχεδίου και όλων των πληροφοριών που έχουν ανα- γραφεί σε αυτό, προδιαγράφεται το προτεινόμενο σύστημα συναγερμού. Η σωστή μελέτη χώρου θα πρέπει να περιέχει όχι μόνο την τεχνική περιγραφή όλων των μερών του προτει- νόμενου εξοπλισμού, αλλά και την τεκμηρίωση για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, τόσο ως προς τις προδιαγραφές τους, όσο και ως προς τη θέση εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό, θα γνωρίζετε τι ακριβώς αγοράζετε, γιατί το αγοράζετε και γιατί το κάθε προϊόν τοποθετείται στην προτεινόμενη θέση.
3. Υπάρχει πρόβλεψη για ραντάρ εξωτερικού χώρου; Μια σωστή μελέτη χώρου πρέπει οπωσδήποτε να προδια- γράψει και τα σημεία εγκατάστασης ραντάρ (ή ανιχνευτές κίνησης) εξωτερικού χώρου. Οι αισθητήρες κίνησης ανιχνεύουν ύποπτες κινήσεις και στέλνουν σήμα για να χτυπήσει ο συναγερμός. Έτσι, όχι μόνο κερδίζεται πολύτιμος χρόνος πριν τη δι- άρρηξη, αλλά παράλληλα, αποτρέπεται ο διαρρήκτης από την επιδιωκόμενη διάρρηξη. Κανείς δεν θέλει να ρισκάρει χωρίς λόγο. Έτσι και ο διαρρήκτης, θα στοχεύσει στη διάρρηξη ενός άλλου σπιτιού αντί να συνεχίζει την προσπάθεια διάρρηξης του δικού σας σπιτιού με αυξημένες πιθανότητες σύλληψής του. Η ορθή επιλογή των σημείων και ο τρόπος εγκατάστασης των ραντάρ θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα πιθανά σημεία εισόδου που έχουν καταγραφεί στο σχέδιο, και παράλληλα, να αποτρέ- πουν πιθανούς ψευδοσυναγερμούς. Για την ορθή επιλογή των σημείων και τρόπο εγκατάστασης των ραντάρ, κρίσιμο ρόλο παίζει η εμπειρία της εταιρίας εγκατάστασης και του υπεύθυνου Μηχανικού της και η πιστοποίηση αυτών με ειδική άδεια (δείτε παρακάτω).
4. Υπάρχει πρόβλεψη για GPRS; Η μονάδα GSM/GPRS είναι μια συσκευή που στέλνει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας, όταν δεν υπάρχει σταθερό τηλέφωνο (είτε λόγω διακοπής ρεύματος στις περιπτώσεις VoIP τηλεφωνίας, είτε λόγω κοψίματος των καλωδίων τηλεφώνου από τους διαρρήκτες, κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει ολοένα και συχνότερα). Συνεπώς, η σωστή μελέτη του χώρου σας θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη για εγκα- τάσταση συσκευής GPRS, ώστε το σύστημά σας να μπορεί – σε κάθε περίπτωση – να στείλει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Προφανώς, η πρόβλεψη για GPRS προϋποθέτει τη σύνδεση του συστήματός σας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Μπορείτε να ενημερωθείτε περισσότερο για τη συσκευή GPRS καθώς και τα κριτήρια επιλογής της, στο άρθρο μας GSM/GPRS: Ένα απαραίτητο εξάρτημα για την ασφάλειά σας.
5. Άδεια εγκατάστασης Τέλος, ένα πολύ σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης μιας μελέτης χώρου είναι αν αυτή έχει γίνει από επαγγελματία Μηχανικό με ειδική άδεια εγκατάστασης Ι.Ε.Π.Υ.Α. Βάσει εκτιμήσεων, στην αγορά σήμερα, πάνω από το 65% των εταιριών εγκατάστασης δεν διαθέτουν την προαναφερόμενη ειδική άδεια. Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι εταιρίες αυτές έχουν λίγα χρόνια παρουσίας στο αντικείμενο και δεν έχουν επαρκή εμπειρία και τεχνική κατάρτιση για να ολοκληρώσουν μια εγκατάσταση, από το στάδιο της μελέτης μέχρι και την υλοποίησή της, καλύπτοντας αποτελεσματικά τον ιδιοκτήτη από όλα τα πιθανά σενάρια διάρρηξης. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε ανεπιφύλακτα, να ζητάτε την άδεια εγκατάστασης όχι μόνο από την εταιρία εγκατάστασης της επιλογής σας, αλλά και από τους τεχνικούς που απαρτίζουν το συνεργείο που θα μπει στο χώρο σας και θα κάνει την εγκα- τάσταση του συστήματός σας.