ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η υπηρεσία της “Στατικής Φύλαξης” προβλέπει την παρουσία ένστολων ειδικών φρουρών της Karavanas Security οι οποίοι επιβλέπουν και ελέγχουν προσωπικά το χώρο ευθύνης τους. Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες και μπορεί να είναι 8ωρη, 12ωρη ή 24ωρη.
Με την ανάθεση κάθε στατικής φύλαξης, γίνεται μελέτη και έλεγχος του φυλασσόμενου χώρου από επόπτες της εταιρείας μας, ώστε να καταρτιστεί ειδικό πλάνο ασφαλείας για τις ανάγκες του και να εκπαιδευτεί αναλόγως το προσωπικό ασφαλείας που θα εκτελεί υπηρεσία.
Το ένστολο προσωπικό ελέγχει και επιτηρεί τους χώρους που έχει υποδείξει ο πελάτης, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στον έλεγχο των ατόμων και των οχημάτων που εισέρχονται στο φυλασσόμενο χώρο, φροντίζοντας για την πρόληψη και αποτροπή κάθε πιθανού κινδύνου. Μπορεί επίσης να καλύπτει ένα αρκετά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προστασίας και επιφυλακής, όπως την περιπολία σε εσωτερικούς χώρους, την παρακολούθηση χώρων με κάμερες κ.α.
Οι ένστολοι ειδικοί φρουροί της Karavanas Security, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους αρτιότερα εκπαιδευμένους φρουρούς στην Ελληνική Επικράτεια. Προετοιμάζονται συστηματικά, εκπαιδεύονται προσεκτικά, γνωρίζουν άριστα τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση συναγερμού, διακρίνονται για την ετοιμότητα τους και τους χρόνους αντίδρασης τους.