24ΩΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η Karavanas Security, σε περίπτωση διάρρηξης, εκτός από την τηλεφωνική ενημέρωση της Αμέσου Δράσης, των ιδιοκτητών, και των τηλεφώνων βοήθειας, ειδοποιεί άμεσα επανδρωμένο όχημα το οποίο σπεύδει και ελέγχει τον χώρο για πιθανή παραβίαση.
Τα περιπολικά της εταιρείας βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένα στις περιοχές δράσης και σπεύδουν άμεσα για έλεγχο της απειλής. Όταν το περιπολικό μας φτάσει στο σημείο του συμβάντος, ο ειδικά εκπαιδευμένος φρουρός ελέγχει το χώρο προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης ή βανδαλισμού και ειδοποιείται άμεσα ο ιδιοκτήτης.
Εάν διαπιστωθούν ίχνη παραβίασης, ο φρουρός της Karavanas Security θα παραμείνει στο χώρο μέχρι την έλευση του ιδιοκτήτη ή ενός εκπροσώπου του καθώς και την έλευση της Αστυνομίας. Αν ο συναγερμός αποδειχτεί ψευδής, τότε ο φρουρός συμπληρώνει ειδικό έντυπο το οποίο και παραμένει στο οίκημα προκειμένου ο ιδιοκτήτης να λάβει γνώση του γεγονότος.
Η υπηρεσία της Άμεσης Επέμβασης είναι διαθέσιμη ολόκληρο το 24ωρο και 365 μέρες στο χρόνο και απαλλάσσει τους συνδρομητές από την ανάγκη να διαπιστώσουν το λόγο για τον οποίο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, μια ιδιαιτέρως χρήσιμη υπηεσία στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες βρίσκονται μακριά από τον χώρο φύλαξης.