ΝΕΑ

  • ΟΛΑ
  • Εταιρικά Νέα

Του Μιχάλη Τσόχου Product Manager της Sigma Security – www.sigmasec.gr   Όπως αναλύσαμε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μας στο Security Project 2019, η τεχνολογία Intelligent Video Analysis είναι η αυτόματη ανάλυση καταγραφών εικόνας, από ένα σύστημα βιντεο-επιτήρησης για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό των...