ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ

Τα συστήματα παραγωγής τεχνητής ομίχλης αποτελούν την ιδανική λύση για την προστασία του χώρου σας μέχρι να έρθει η αστυνομία. Με την ενεργοποίηση του συναγερμού, το σύστημα τεχνητής ομίχλης παράγει θερμικά έναν πυκνό λευκό καπνό, ο οποίος καλύπτει ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο φύλαξης, με αποτέλεσμα ο διαρρήκτης να μην έχει ορατότητα και να τρέπεται σε φυγή. Έτσι, ο επίδοξος διαρρήκτης δεν μπορεί να κλέψει ότι δεν μπορεί να δει!

Τα συστήματα παραγωγής τεχνητής ομίχλης μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε χώρο και σημείο δίχως να επηρεάζουν την αισθητική του χώρου σας, αυτόνομα ή και συμπληρωματικά στο υπάρχον σύστημα του συναγερμού σας, μεγιστοποιώντας το βαθμό ασφάλειας και προστασίας της οικίας ή της επιχείρησης σας. Είναι πλήρως ακίνδυνα στην εισπνοή, δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων, ενώ δεν προκαλούν φθορές στον εξοπλισμό ούτε στα προϊόντα που βρίσκονται στο χώρο. Οι ουσίες είναι εντελώς άοσμες και εξατμίζονται στην ατμόσφαιρα μέσα σε διάστημα μερικών ωρών μετά τη χρήση.