ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Τα συστήματα πυρανίχνευσης στοχεύουν στον εντοπισμό μίας πιθανής πυρκαγιάς ή μίας διαρροής αερίου και ενεργοποιούν τον συναγερμό. Η έγκαιρη προειδοποίηση σώζει ζωές και προστατεύει την περιουσία από εκτεταμένη καταστροφή. Οποιαδήποτε εγκατάσταση, είτε κατοικία είτε επαγγελματικός χώρος, μπορεί να διαθέτει ένα αξιόπιστο σύστημα πυρανίχνευσης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Ειδικά σε χώρους όπου δεν υπάρχει συνεχόμενα ανθρώπινη παρουσία είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγων για την ασφάλεια του χώρου. Ανιχνεύοντας έγκαιρα μια εστία καπνού ή φωτιάς που μόλις έχει ξεσπάσει έχουμε περισσότερο χρόνο για να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. ‘Eχει αποδειχθεί ότι μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες καταστροφής σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Η Karavanas Security αναλαμβάνει τη μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης κατοικιών, αλλά και την αναβάθμιση ήδη εγκατεστημένων συναγερμών. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας θα σας συμβουλέψουν με βάση τη διαρρύθμιση του δικού σας χώρου.