ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Το Κέντρο Λήψης Εικόνας που έχει δημιουργήσει η Karavanas Security, είναι μια υπηρεσία που διαθέτει η εταιρεία προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του συνδρομητή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης.

Το υπερσύγχρονο, ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης Εικόνας διαθέτει σύγχρονο λογισμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σε περίπτωση συναγερμού, το κέντρο λήψης εικόνας συνδέεται αυτόματα με το κλειστό κύκλωμα καμερών που είναι εγκατεστημένο στο φυλασσόμενο χώρο και κάθε ύποπτη κίνηση παρακολουθείται και καταγράφεται.

Όλα τα συμβάντα καταγράφονται και αποθηκεύονται στις κεντρικές μονάδες μας. Μεγάλο πλεονέκτημα του Κέντρου Λήψης Εικόνας της Karavanas Security αποτελεί το γεγονός ότι είναι ιδιόκτητο. Αυτό εξασφαλίζει αμεσότερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση σε κάθε περιστατικό. Οι περισσότερες εταιρίες security δεν διαθέτουν δικό τους κέντρο λήψης εικόνας, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν κέντρα ελέγχου άλλων μεγαλύτερων εταιριών. Έτσι, παρεμβάλλεται ένα επιπλέον στάδιο καθώς η εταιρία που διαθέτει το κέντρο ελέγχου πρέπει να ενημερώσει την εταιρία που έχει τοποθετήσει το σύστημα ασφαλείας. Η υπηρεσία του Κέντρου Λήψης Εικόνας προσφέρεται με τη μορφή μηνιαίας συνδρομής.